Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 277 169 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

Pismo do Wójta o oznaczenie drogi gminnej

wtorek, 11 listopada 2014 11:52

Mieszkańcy                                                                    Krzywa 10.05.2014r.

Sołectwa Krzywa

Gminy Chojnów

Wójt Gminy Chojnów

Mieczysław Kasprzak

 

 

W N I O S E K

mieszkańców miejscowości Krzywa

 

 

           W związku z rażącym naruszaniem przepisów ruchu drogowego na odcinku drogi gminnej(szutrowej) dojazdowej do pól od strony Kościoła w Krzywej(skrót do miejscowości Stary Łom) zwracamy się z prośbą o spowodowanie oznakowania drogi gminnej(znakami drogowymi) ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia prędkości, które to ograniczenie jest szczególnie często łamane przez kierujących samochodami osobowymi i ciągnikami rolniczymi. Naruszenia takie skutkują zagrożeniami dla osób poruszających się po drodze do swoich domów, jak też dla dzieci, które pokonują tenże odcinek drogi w drodze do szkoły i przedszkola oraz bawią się w pobliży drogi. Ponadto bardzo agresywna i brawurowa jazda na powyższym odcinku drogi przez kierowców, co do których istnieje podejrzenie, że nie posiadają uprawnień do kierowania i mogą być nietrzeźwi stanowi zagrożenie dla naszych mieszkańców i powoduje zakurzenie przy akrobacjach samochodowych. Wnosimy także o rozważenie możliwości zbudowania progów zwalniających na tymże odcinku drogi oraz pokrycie drogi w okolicach budynków mieszkalnych asfaltem(ok. 150metrów), co z pewnością nie nadwyręży zbytnio budżetu gminy, a przyczyni się do poprawienia warunków bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu naszego zamieszkania. Jednocześnie przypominamy, że droga gminna(szutrowa)stanowiąca skrót z Krzywej do Starego Łomu (za budynkami mieszkalnymi)posiadała zakaz poruszania się pojazdami innymi niż rolnicze, który to zakaz nie jest respektowany. Jednocześnie informujemy, o czym z pewnością Wójt wie, że warunki techniczne dotyczące umieszczania znaków na drodze określa rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, a z wnioskami o zmiany w organizacji ruchu, np. o ustawienie nowych znaków drogowych, mogą występować zarówno mieszkańcy, jak i policja oraz zarządca drogi, którym niewątpliwie jest Wójt. Nadmieniamy także, że odpowiedni wniosek o sprawdzenie stanu oznakowania drogi gminnej oraz zwiększenie nadzoru patroli ruchu drogowego nad kierującymi pojazdami w powyższym obszarze został skierowany do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

                                   Z uwagi na powyższe wnosimy o :

 • oznakowanie drogi gminnej znakami ograniczającymi prędkość w okolicy budynków mieszkalnych nr 40,40A,42,46,47 oraz znakami zakazu ruchu(z wyłączeniem ciągników rolniczych) na drodze stanowiącej skrót do Starego Łomu(droga od końca zabudowań w Krzywej przy silosach i dzikim wysypisku w kierunku Starego Łomu)
 • zbudowanie progów zwalniających w obrębie zabudowań mieszkalnych
 • pokrycie asfaltem odcinka drogi mieszczącego się przy zabudowaniach(ok. 150metrów)

W załączeniu:

1. Lista osób potwierdzających konieczność zmian na odcinku drogi gminnej mieszczącej się przy posesjach nr 40,40A,42,46,47

2. Pismo do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy

 

 

Z poważaniem

Do wiadomości:

Komenda Miejska Policji w Legnicy

Przewodniczący Rady Sołeckiej

Bogdan Kozłowski


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (8) | dodaj komentarz

WYBORY SAMORZĄDOWE

wtorek, 11 listopada 2014 11:50

Bogdan Kozłowski

Krzywa 70 59-225Chojnów

tel. 509644312

e-mail:bogdan-kozlowski15@wp.pl

Szanowni Państwo

 

Ubiegam się o mandat radnego Gminy Chojnów. Mieszkam w Krzywej, mam 43 lata. Jestem absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Wiedzę z zakresu zarządzania jednostkami administracji publicznej zdobyłem na studiach podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. W związku z powyższym posiadam wiedzę dotyczącą pozyskiwania  środków unijnych na rzecz rozwoju Gminy. Ukończyłem także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policyjnej w Szczytnie, gdzie uzyskałem stopień oficera policji. Pracuję w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy. Dlatego też aspekt bezpieczeństwa w gminie jest mi szczególnie bliski. W związku z moją życiową pasją uzyskałem uprawnienia instruktora piłki  nożnej. Przez wiele lat trenowałem zespół "Sokół" Krzywa. Obecnie zajmuję się trenowaniem juniorów „Chojnowianki "Chojnów". Od czterech lat jestem przewodniczącym Rady Sołeckiej. Wraz z członkami rady prowadzę działalności kulturalne promujące wieś w społeczeństwie lokalnym. Z funduszy własnych sołectwa zakupiliśmy na salę wiejską meble kuchenne, wyposażenie kuchni, wyremontowaliśmy oświetlenie, sanitariat oraz kuchnię kaflową. Byłem także fundatorem nagród dla uczestników wielu imprez sportowo-kulturalnych na terenie naszej miejscowości. Prowadzę także stronę internetową sołectwa Krzywa, która przybliża historię naszej wsi oraz informuje o bieżących wydarzeniach(solectwokrzywa.manifo.pl). W miarę moich możliwości i wiedzy chętnie pomagam Mieszkańcom udzielając porad cywilno-prawnych, które to działania cieszą się sporą popularnością. Jestem kandydatem niezależnym, nie związanym z żadnych ugrupowaniem politycznym. Zdecydowałem się kandydować z komitetu wyborczego P. Barbary Jasińskiej gdyż uważam, że jest ona gwarantem rozwoju Naszej Gminy.

 

Cele o które szczególnie będę zabiegał:

 1. Rozwój Gminy poprzez pozyskiwanie funduszy unijnych.
 2. Rozwój infrastruktury sportowej i aktywizacja działalności sportowo- kulturalnej.
 3. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszej Gminy.

 

Powyższe cele chciałbym realizować poprzez niżej wymienione działania.

Rozwój Gminy

 • Dotacje z funduszy unijnych i zwiększenie ich wykorzystywania
 • Polepszenie stanu dróg dojazdowych do pól oraz dróg gminnych oraz budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej K94
 • Polepszenie spływu wód poprzez udrożnienie rowów melioracyjnych
 • Programy unijne na sport i działalność społeczno-kulturalną
 • Dokończenie kanalizacji
 • Dofinansowanie klubów sportowych na terenie gminy, zespołów folklorystycznych oraz Ochotniczej Straży Pożarnej
 • Programy w celu zdobycia funduszy unijnych
 • Sponsoring instytucji np. KGHM-u
  • Aktywność kółek społeczno-kulturalnych(podjęcie współpracy z podobnymi jednostkami)
  • Stworzenie warsztatów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, gdzie kursy będą prowadzone przez instruktorów i animatorów sportu z Naszej Gminy(dotacja unijna )

Aktywizacji społeczności lokalnej

Bezpieczeństwo

 • Zwiększenie patroli na terenie gminy zarówno prewencji jak i ruchu drogowego
 • Poprawa nawierzchni dróg gminnych
 • Zmniejszenie wypadków drogowych(fotoradar w Krzywej  na drodze krajowej nr 94)
 • Cykliczne spotkania mieszkańców z dzielnicowym oraz udzielanie informacji cywilno-prawnych osobom drogą elektroniczną(bloog, e-mail, strona sołectwa)
  • Poprawa bezpieczeństwa w szkołach
  • -ograniczenie zjawisk przemocy rówieśniczej
  • -zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi w środowisku szkolnym
   • Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
   • -eliminacja z ruchu nietrzeźwych uczestników zarówno pieszych jak i kierujących
   • -przeciwdziałanie zjawisku piractwa drogowego(fotoradary, patrole WRD)

Będę wspierał inicjatywy pozytywnie wpływające na rozwój i bezpieczeństwo Naszej Gminy niezależnie od tego kto je będzie zgłaszał, ale też negował pomysły nieprzychylne i szkodliwe dla społeczności lokalnej i dla mieszkańców Gminy Chojnów. Liczę na Państwa głos.

Bogdan Kozłowski


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (7) | dodaj komentarz

WYBORY SAMORZĄDOWE

niedziela, 09 listopada 2014 18:19

Bogdan Kozłowski

Krzywa 70 59-225Chojnów

tel. 509644312

e-mail:bogdan-kozlowski15@wp.pl

Szanowni Państwo

 

Ubiegam się o mandat radnego Gminy Chojnów. Mieszkam w Krzywej, mam 43 lata. Jestem absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Wiedzę z zakresu zarządzania jednostkami administracji publicznej zdobyłem na studiach podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. W związku z powyższym posiadam wiedzę dotyczącą pozyskiwania  środków unijnych na rzecz rozwoju Gminy. Ukończyłem także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policyjnej w Szczytnie, gdzie uzyskałem stopień oficera policji. Pracuję w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy. Dlatego też aspekt bezpieczeństwa w gminie jest mi szczególnie bliski. W związku z moją życiową pasją uzyskałem uprawnienia instruktora piłki  nożnej. Przez wiele lat trenowałem zespół "Sokół" Krzywa. Obecnie zajmuję się trenowaniem juniorów „Chojnowianki "Chojnów". Od czterech lat jestem przewodniczącym Rady Sołeckiej. Wraz z członkami rady prowadzę działalności kulturalne promujące wieś w społeczeństwie lokalnym. Z funduszy własnych sołectwa zakupiliśmy na salę wiejską meble kuchenne, wyposażenie kuchni, wyremontowaliśmy oświetlenie, sanitariat oraz kuchnię kaflową. Byłem także fundatorem nagród dla uczestników wielu imprez sportowo-kulturalnych na terenie naszej miejscowości. Prowadzę także stronę internetową sołectwa Krzywa, która przybliża historię naszej wsi oraz informuje o bieżących wydarzeniach(solectwokrzywa.manifo.pl). W miarę moich możliwości i wiedzy chętnie pomagam Mieszkańcom udzielając porad cywilno-prawnych, które to działania cieszą się sporą popularnością. Jestem kandydatem niezależnym, nie związanym z żadnych ugrupowaniem politycznym. Zdecydowałem się kandydować z komitetu wyborczego P. Barbary Jasińskiej gdyż uważam, że jest ona gwarantem rozwoju Naszej Gminy.

 

Cele o które szczególnie będę zabiegał:

 1. Rozwój Gminy poprzez pozyskiwanie funduszy unijnych.
 2. Rozwój infrastruktury sportowej i aktywizacja działalności sportowo- kulturalnej.
 3. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszej Gminy.

 

Powyższe cele chciałbym realizować poprzez niżej wymienione działania.

Rozwój Gminy

 • Dotacje z funduszy unijnych i zwiększenie ich wykorzystywania
 • Polepszenie stanu dróg dojazdowych do pól oraz dróg gminnych oraz budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej K94
 • Polepszenie spływu wód poprzez udrożnienie rowów melioracyjnych
 • Programy unijne na sport i działalność społeczno-kulturalną
 • Dokończenie kanalizacji
 • Dofinansowanie klubów sportowych na terenie gminy, zespołów folklorystycznych oraz Ochotniczej Straży Pożarnej
 • Programy w celu zdobycia funduszy unijnych
 • Sponsoring instytucji np. KGHM-u
  • Aktywność kółek społeczno-kulturalnych(podjęcie współpracy z podobnymi jednostkami)
  • Stworzenie warsztatów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, gdzie kursy będą prowadzone przez instruktorów i animatorów sportu z Naszej Gminy(dotacja unijna )

Aktywizacji społeczności lokalnej

Bezpieczeństwo

 • Zwiększenie patroli na terenie gminy zarówno prewencji jak i ruchu drogowego
 • Poprawa nawierzchni dróg gminnych
 • Zmniejszenie wypadków drogowych(fotoradar w Krzywej  na drodze krajowej nr 94)
 • Cykliczne spotkania mieszkańców z dzielnicowym oraz udzielanie informacji cywilno-prawnych osobom drogą elektroniczną(bloog, e-mail, strona sołectwa)
  • Poprawa bezpieczeństwa w szkołach
  • -ograniczenie zjawisk przemocy rówieśniczej
  • -zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi w środowisku szkolnym
   • Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
   • -eliminacja z ruchu nietrzeźwych uczestników zarówno pieszych jak i kierujących
   • -przeciwdziałanie zjawisku piractwa drogowego(fotoradary, patrole WRD)

Będę wspierał inicjatywy pozytywnie wpływające na rozwój i bezpieczeństwo Naszej Gminy niezależnie od tego kto je będzie zgłaszał, ale też negował pomysły nieprzychylne i szkodliwe dla społeczności lokalnej i dla mieszkańców Gminy Chojnów. Liczę na Państwa głos.

Bogdan Kozłowski


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (14) | dodaj komentarz

Spotkanie Andrzejkowe

poniedziałek, 22 października 2012 23:11

Rada Sołecka wsi Krzywa

Zaprasza dnia 10.11.2012r.

o godz.19.00

na Spotkanie Andrzejkowe

które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Krzywej

koszt od osoby- 30 zł (zespół muzyczny A-Vista z Chojnowa,  herbata, kawa, barszczyk)

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Zapisy: w kwiaciarni „Małgosia” u p. M. Sudół (tel. 605781216)  u p. sołtysa J. Tery (tel.607551658) lub p. B.Kozłowskiego (tel. 509644312)


Podziel się
oceń
0
2

komentarze (6) | dodaj komentarz

Spotkanie opłatkowe

wtorek, 10 stycznia 2012 14:52

Rada Sołecka wsi Krzywa

Zaprasza dnia 28.01.2012r.

o godz.19.00

na Spotkanie Opłatkowe

które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Krzywej

koszt od osoby- 25 zł (zespół muzyczny A-Vista z Chojnowa,  herbata, kawa, barszczyk)

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Zapisy: w kwiaciarni „Małgosia” u p. M. Sudół (tel. 605781216)  u p. sołtysa J. Tery (tel.607551658) lub p. B.Kozłowskiego (tel. 509644312)

 


Podziel się
oceń
0
1

komentarze (8) | dodaj komentarz

sobota, 20 stycznia 2018

Licznik odwiedzin:  1 886  

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Kalendarz

« styczeń »
pn wt śr cz pt sb nd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Statystyki

Odwiedziny: 1886

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl